ĐUA TOP BXH BỘC LỘ TÀI NĂNG - S12.

08-12-2022

 

  • 💥 ĐUA TOP BXH BỘC LỘ TÀI NĂNG - S12 - VÕ TẮC THIÊN 💥

 

Các Chủ Công đua top 3 bảng xếp hạng BỘC LỘ TÀI NĂNG để nhận thêm những phần thưởng hấp dẫn:

  Chiêu mộ - Cao Tăng Cấp tướng Tăng Bậc Bái Phỏng Tiêu Vàng
Top 1 1980 EXP VIP
1980 Vàng
50 Vé Chiêu mộ Cao
1980 EXP VIP
1980 Vàng
10 Tướng Tinh Lệnh
1980 EXP VIP
1980 Vàng
5000 Đá Tăng Bậc
1980 EXP VIP
1980 Vàng
Lệnh Bái Phỏng x10
1980 EXP VIP
1980 Vàng
Rương Chọn Thần Ma x2
Top 2 980 EXP VIP
980 Vàng
20 Vé Chiêu Mộ Cao
980 EXP VIP
980 Vàng
5 Tướng Tinh Lệnh
980 EXP VIP
980 Vàng
2000 Đá Tăng Bậc
980 EXP VIP
980 Vàng
Lệnh Bái Phỏng x5
980 EXP VIP
980 Vàng
Rương Chọn Thần Ma x1
Top 3 500 EXP VIP
500 Vàng
10 Vé Chiêu Mộ Cao
500 EXP VIP
500 Vàng
2 Tướng Tinh Lệnh
500 EXP VIP
500 Vàng
1000 Đá Tăng Bậc
500 EXP VIP
500 Vàng
Lệnh Bái Phỏng x2
500 EXP VIP
500 Vàng
Mảnh Ma Thần ngẫu nhiên x50

 


*Rương Chọn Thần Ma*

 

 

Lưu ý:

  • 📌 Phần quà sẽ được gửi qua thư sau khi event kết thúc, trao trong vòng 48h làm việc
  • 📌 Quyết định của Đắc Kỷ là quyết định cuối cùng

Ký Bút,
Đắc Kỷ.